Varmista yrityksesi kilpailukyky!
Meillä yrittäjät ovat olennainen osa kaupungin elinvoimaa. Haluamme, että yrityksesi kilpailukyky muodostuu osaavasta työvoimasta, loistavasta logistisesta sijainnista ja yrittäjyyttä tukevasta ilmapiiristä. Tervetuloa energiseen
Järvenpäähän, Keski-Uudenmaan keskukseen!