Ajankohtaista

Järvenpään kaupunki ostaa Perhelän kiinteistöt

23.4.2014

Järvenpään kaupunki on päättänyt ottaa kaupungin keskustan kehittämisen omiin käsiinsä. Vanhan Perhelän liiketalon omistajat sekä pääosa korttelissa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön osakkaista ovat hyväksyneet kaupungin ostotarjouksen kiinteistöistä. Kaupunginvaltuusto saa asian käsiteltäväkseen kesäkuun alussa.

Kävelykatu Jannen varrella olevan ns. Perhelän korttelin suunnittelu on ollut vireillä toista vuosikymmentä. Osa korttelin kiinteistöistä on ollut elinkaarensa päässä jo useiden vuosien ajan. Omistajat ovat kuitenkin olleet haluttomia käynnistämään kaupungin toivomaa kehittämishanketta. Kaupunki puolestaan on pitänyt omistajien suunnitelmia riittämättöminä. Järvenpään kaupunki asetti vuosi sitten kävelykadun itäpään rakennuskieltoon.

Perhelän korttelin uudistaminen on koko keskustan kehittämisen kannalta tärkeää. Kaupunginhallitus päätti viime vuoden lopulla käynnistää neuvottelut korttelin kiinteistöjen ostamiseksi.

– Korttelin omistus on nykyisellään liian hajallaan. Kehittäminen pitäisi saada yksiin käsiin. Kaupungilla on tähän parhaat välineet, toteaa neuvotteluja johtanut Järvenpään kaupungin kehitysjohtaja Minna Karhunen.

Kaupungingeodeetti Jukka Laitila kiittelee omistajia ripeistä ja hyvässä hengessä käydyistä neuvotteluista.

– Osapuolilla on selkeästi ollut halu ratkaista pitkään vallinnut pattitilanne.

Järvenpään Liiketalo Oy:n osakkeenomistajat sekä pääosa As Oy Helsingintie 16 osakkaista on hyväksynyt kaupungin ostotarjouksen kiinteistöistä. Liiketalon omistavat Osuuspankkien Eläkekassa, Keski-Uudenmaan Osuuspankki sekä Restel. Asunto-osakeyhtiön 26 asunto-osaketta ja liiketilat omistaa 18 erillistä omistajaa, joista suurin on Järvenpään Mestariasunnot. Kauppahinnaksi muodostuu yhteensä hieman vajaat viisi miljoonaa euroa.

Ainoastaan Eläkekassa Verson kanssa ei neuvotteluissa ole onnistuttu etenemään. Verson omistuksessa on KOY Sibeliuksenkatu 12, jossa aiemmin toimi muun muassa S-market.

Kaupunki aikoo välittömästi käynnistää kaavamuutoksen korttelin muuttamiseksi yhdeksi tontiksi, mikä aikanaan mahdollistaa Verson omistaman kiinteistön lunastamisen.

Järvenpään kaupungin tavoitteena on aikaansaada kävelykadulle nykyaikainen liikekeskus ja keskustaa tiivistävää asuntorakentamista.

<< Takaisin <<